Plan A ve vergi ceza hukuku: Türkiye ve Almanya arasında Yabançı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu

Kanzlei Plan A aus Düsseldorf - Steuerstrafrecht 3 - ansteigend gestapelte Geldmünzen

Isviçre ve Liechtenstein’dan sonra Türkiye: Aralık 2020’den itibaren vergi arıştırmasının hedefi Türkiye´dir! Schäfer.Recht ile işbirliğinin bir parçası olarak, Plan A – Ceza Hukuku Bürosu, Türkiye bağlantısı olan şirketleri ve girişimcileri dikkate almaları gereken önlemler hakkında bilgilendirmek istemektedir. Bu durumda ivedi olarak nelere dikkat edilmelidir.

Türkiye, sınırlar ötesi vergi indirimlerine karşı mücadele eden bilgi değişimine katılmaktadır. Finansal Bilgilerin Karşılıklı Otomatik Değişim Anlaşmasının Türkiye´de kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi ile mükelleflerin (gerçek kisiler, tüzel kişiler, banka ve yatırım sirketleri) Türkiye´deki hesapları ile ilgili bilgileri, 2020 Aralik ayından itibaren Almanya´daki vergi dairelerine bildirilecektir.

Dikkat: Etkili sonuçları olan uluslararası bir anlaşma!

2014 yılında birçok ülke ile Almanya arasinda “Finansal Bilgilerin Karşılıklı Otomatik Değişimi Anlaşması” imzalanmıştır. Bu anlaşmaya uymakta olan Almanya, 2017 yılından bu yana 50’den fazla ülke ile bilgi değişimi yapmaktadır. Türkiye de 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren bu bilgi değişimine dahil alacaktır.

Bilgi alış verişinin amaci vergi kaçırılmasına karşı etkin mücadeledir. Bu bilgi değişimi şu alanlarda yapılacaktır: Bankadaki hesap sahibi, banka hesap bakiyesi, yatırımgeliri, faiz, temettü, devir geliri.

Dikkat: Türk bankaları Alman vergi dairelerine bilgi vermektedir!

Aralık 2020’den itibaren, Türk finans kurumları (bankalar ve sigorta şirketleri) yasal olarak değiş tokuş yapılması gereken bilgileri Türkiye´de Gelir idaresi Başkanlığına (GIB) aktarır. Bu daire elde ettiği vergiyle ilgili bu bilgileri Almanya Federal Merkez Vergi Dairesi’ne (BZSt) rapor eder.

Türkiye´den elde edilen bilgiler Alman Vergi Dairesi tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucu birçok vergi davaları ve vergi ceza davalarının açımlası kaçınılmazdır.

Otomatik Bilgi Değişiminden kimler ettkilenecek!

Bu bilgi değişiminden etkillenemlerin başında: ikametgahlari ve fiilen hayatlarını devam ettirdikleri yer Almanya´da olan kişi ve şirketler, Türk finans kurumlarında sigortası ya da sermaye varlıgı olan kişi ve şirketler olacaktır, bu kişi ve kuruluslar 2021 Ocak ayından itibaren Finanzamt´tan bir belge alabilir ya da bir teftişe tabi olabilirler.

Zira, Almanya’daki vergi beyannamesinde Türkiye’deki sermaye varlıklarını henüz belirtmemiş olan her kes, Alman vergi dairesi (Finanzamt) açısından potansiyel vergi kaçakçısıdır.

Etkilenenleri ne bekliyor?

Bu kişi ve şirketler, vergi soruşturması kapsamında soruşturmaya alınarak Türkiyeýe yatırılan paranın sermaye tabanı miktarına, sermaye kazancına ya da sermaye gelirine ilişkin hiç de hoş olmayansorulara muhatab olabilirler. Bu böyle devam edip gider…

Vergiye tabi kişi bu konuda herhangi bir bilgi vermezse, vergi dairesi sermaye kazançını tahmin etme yoluna gider. Ya da soruşturma açarak kanıtlara el koymak için arama işlemleri başlatir.

Soruşturma sonunda, vergi beyannamelerinde yatırım gelirinin bildirilmediği ve vergi mükellefinin (vergiye tabi kişi) verginin düşürülmesini kabul ettiği ortaya çikarsa, o kişi vergi kaçirma suçu işlemiş sayılır. Bunun sonuçunda vergi mükellefini, para veya on yıla kadar hapis cezasi, buna ek olarak iş yasağı ve bunların acı verici yan etkileri beklemektedir.

Vergi ceza hukukunda Plan A: Pişmanlık hükmünden yararlanma!

Kendini ihbar etmek bu duruma bir çare olabilir. Alman vergi hukukunda, bir cezadan „muaf olma” imkanı vardır: Vergiye tabi kişi son on takvim yılında vergi kaçırmasını tüm gerçekleri ile açıklar ve ödenmesi gereken vergi ve faizleri öderse (ve gerekirse ceza ek ücreti) hapis cezası gibi cezalardan muaf tutulabilir.

Dikkat: Pişmanlık hükmünden faydalanma, sadece eksisiz yapıldığında oluşur. Bunun tersi bir durum, kişinin zararınadır, hapse yol açabilir. Bunun için bu konularda uzmanlara danışmak tavsiye edilir.


Size hem Almanca hem de Türkçe dillerinde hizmet veriyor ve bu dillerde danışmanlık sunuyoruz

Schäfer.Recht ile işbirliği içinde Plan A ‘nın avukatları her sorunuzda ve her zaman hizmetinizdedirler. Avukat Stefan Schäfer vergi hukukunda uzmanlaşmıştır. Kendisi özellikle bir avukat olarak çalişmaya başlamadan önçe, Plan A ile bir işbirliği içinde bir vergi soruşturmasını yönetmekteydi.

Plan A´daki ilgili kişiler:

  • Avukat Dr. Ingo Bott
  • Avukat Stefan Schäfer
  • Avukat Murat Denizli

Dr. Ingo Bott
Rechtsanwalt / Partner

Plan A – ceza hukuk bürosu

Rechtsanwalt Stefan Schäfer - Fachanwalt für Steuerrecht - Of Counsel bei Kanzlei Plan A - Kanzlei für Strafrecht in Düsseldorf

Stefan Schäfer
Rechtsanwalt / Of Counsel

Plan A – ceza hukuk bürosu

Rechtsanwalt Murat Denizli von der "Kanzlei Plan A" - Kanzlei für Strafrecht in Düsseldorf

Murat Denizli
Rechtsanwalt / Associate

Plan A – ceza hukuk bürosu